Rok 2020 - dobry czas by transportować ponadgabaryty

stwo. I dotyczy ono nie tylko transportu osób, czy standardowych towarów. Bezpieczeństwo na drogach to priorytet także tam, gdzie odbywa się tran

Rok 2020 - dobry czas by transportować ponadgabaryty transport nienormatywny

Transport to gałąź przemysłu która od

Transport to gałąź przemysłu, która od wieków służy człowiekowi. Dlatego też wraz z jej rozwojem ogromny nacisk kładziony jest na bezpieczeństwo. I dotyczy ono nie tylko transportu osób, czy standardowych towarów. Bezpieczeństwo na drogach to priorytet także tam, gdzie odbywa się tran