serwis nagrzewnic powietrza

O liczniku ciepła

serwis nagrzewnic powietrza
Licznik ciepła (ciepłomierz) ? całkujący przyrząd pomiarowy przeznaczony do pomiaru ilości przepływającej energii cieplnej.
Jego wskazanie jest podstawą do rozliczania się między dostawcą a odbiorcą tej energii.
Jednostką miary energii ciepl.